Miljøpolicy

I D Lux er vi er opptatt av å redusere miljøpåvirkning og bidra til et rent og bærekraftig samfunn.  

Kjøper du varer og tjenester hos oss skal du føle deg trygg på at vi har strukket oss langt for å levere så miljøvennlig som mulig.  

Vi tar bevisst valg når det gjelder avfallshåndtering, gjenbruk og valg av produkter.  

 

Gjenbruk 

Alle våre aktiviteter er planlagt ut fra et mål om at artiklene som benyttes skal kunne gjenbrukes. Vi ønsker å motarbeide en bruk-og-kast-mentalitet, og sørger for at eventuelt restmateriale kan nyttes i andre sammenhenger.  

 

Avfallshåndtering 

Vi er opptatt av å redusere mengden avfall og kildesorterer alltid, både på lageret og ute på oppdrag. Vi etterstreber å være en papirløs bedrift.  

 

Ballonger 

Våre ballonger er laget av lateks. Lateks er naturgummi og 100 % biologisk nedbrytbart. Disse ballongene skal ikke kildesorteres som plast, men kastes i restavfallet.  
 
Eventuelle folieballonger leveres kun på etterspørsel. Disse sorteres som plastavfall og skal aldri kastes i naturen. Folieballonger kan brukes opptil flere ganger!

 

Vi fyller våre ballonger med såkalt ballonghelium. Ballonghelium er et nødvendig biprodukt av det heliumet som benyttes i legemiddelindustrien. Ballonghelium har en lavere renhetsgrad enn helium som brukes i medisinsk sammenheng, og ville ellers gått til avfall.  

 

D Lux er medlem av Ballongalliansen for miljø.  Gjennom vårt medlemskap forplikter vi oss til å følge reglene for God ballongpraksis

Det innebærer blant annet:  

 

  • Alle ballonger skal festes til en vekt utendørs for å unngå at de svever av gårde. Heliumballonger skal heller ikke slippes opp i lufta. Selv om gummiballonger er biologisk nedbrytbare regnes det å slippe ballonger opp i atmosfæren som forsøpling. 

  • Unngå metallbånd på gassballonger. Metallbånd kan lede elektrisitet og skal ikke brukes på gassballonger. 

  • Stikk hull og kast. Etter bruk skal alle ballonger punkteres og kastes i restavfall. 

Alle våre ansatte får nødvendig opplæring i å håndtere, sortere og gjenbruke våre artikler. 

Vi gjør også våre kunder oppmerksomme på hvordan de skal sortere avfall fra vår leveranse,  og informerer om sjeldne allergiske reaksjoner som følge av lateksallergi, samt ballongsikkerhet rundt barn.